Mit csinálunk

Társadalmi jövőkép

A BEMOSZ olyan társadalomért dolgozik, amelyben az egészség alapérték. Amelyben a betegek számára egyformán biztosított a magas színvonalú, betegközpontú, igazságos és humánus egészségügyi és szociális ellátáshoz való hozzáférés.


Küldetés

Küldetésünk a magyarországi betegszervezetek transzparens érdekképviselete, érdekeik központba állítása, olyan egészségpolitikai környezet megvalósítása, amelyben a betegek közösségei aktívan részt vesznek az őket érintő döntések előkészítésében és programok kidolgozásában.


Alap értékeink

Társadalmi szolidaritás

A szövetség a közjó érdekében igyekszik a társadalmi segítségvállalás rendszerét úgy befolyásolni, hogy a rászorulók esélyegyenlősége növekedjen. 

A kölcsönös nyitottsággal, elfogadással és segítségnyújtással küzdünk azért, hogy mindenki teljes életet élhessen, és az előítéletek és negatív attitűdök eltűnjenek. Törekszünk arra, hogy egészségi állapotától, társadalmi helyzetétől és lakóhelyétől függetlenül országszerte minden beteg hozzáférhessen a lehető legjobb minőségű egészségügyi ellátáshoz és tájékoztatáshoz.


Együttműködés

Küzdünk a közösen megfogalmazott és elfogadott célokért - a kölcsönös tiszteletre, az egymás iránti bizalomra és szeretetre alapozva. 

Minden Magyarországon bejegyzett és működő civil szervezet tagja lehet az általa képviselt betegség jellegére való tekintet nélkül, az egészségügyi esélyegyenlőség jegyében. Együtt kívánunk működni minden érintett érdekcsoporttal az egészségügy hatékonyságát és az életminőség javítását szolgáló hazai és nemzetközi stratégiák, cselekvési programok tervezésében, kivitelezésében, kommunikációjában és nyomon követésében. Az együttműködés továbbá kiterjed a szociális, oktatási, munkaügyi, stb. területekre is, ahol célunk a véleményformálók és döntéshozók hatékony elérése a krónikus betegek érdekeinek érvényesítése és a krónikus betegek életminőségének és esélyegyenlőségének hatékony javítása.


Betegközpontúság

Szervezetünk a betegjogok és a betegek érdekeinek magyarországi érvényesítését helyezi a fókuszba.

Igyekszünk a betegek, gondozóik és családjuk társadalmi aktivitását növelni a döntésekbe való bevonásukkal, folyamatos tájékoztatásukkal. Motiváljuk a társadalom tagjait a felelősségteljes együttműködésre, az egészséges állapotuk megőrzésére, betegségek megelőzésére és hatékony gyógyítására.


Függetlenség

Szervezetünk önszerveződő, független minden más érdekcsoporttól (pártpolitika, kormányzati döntéshozók, szakmai képviseletek, for profit szervezetek különböző képviseletei, stb.). 


Érdekvédelem

A betegek érdekeinek és jogainak érvényesítéséhez elősegítjük a betegszervezetek közötti szolidaritás és egység kialakítását.

Küzdünk a krónikus betegeket képviselő szervezetek egységes fellépéséért mind nemzeti, mind EU szinten. Megjelenítjük a betegek szemléletmódját, képviseljük őket a nemzeti döntéshozatali folyamatokban beleértve az emberi jogokra, az életminőségre, az egészségügy gazdaságára és hatékonyságára vonatkozó kérdéseket.


Transzparencia

Szervezetünk törekszik az átláthatóságra, mind operatív működésében, mind programjai, adománygyűjtése és adományozásai során. 

Ez kiterjed a működésre, a gazdálkodásra, és az adománygyűjtésre is. Küzdünk azért, hogy az egészségügy többi szereplője is átlátható módon működjön pénzügyi, politikai és kommunikációs téren egyaránt.


Kezdeményezés

A szövetség igyekszik kezdeményező szerepet vállalni a társadalom más csoportjaival történő együttműködés során. 

A problémák kezelésében a hosszútávon gondolkodó, átfogó szemléletet érvényesítjük, figyelembe véve a szociális, gazdasági, kulturális, környezeti, testi és lelki egészség vonatkozásait a betegek, a gondozóik és családjaik érdekeit szem előtt tartva.